Järjellä ja sydämellä

Kevään vaaleissa valitaan suunta Suomen tulevaisuudelle. Mielestäni politiikassa on otettava rohkeasti askel uuteen aikaan. Maamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kasvu edellyttää katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Yhteiskuntaa ja hyvinvointia on hyvin vaikea rakentaa vailla näkemystä siitä, mihin todella pyrimme. Tempoilevaisuuden sijasta politikan on oltava johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Politiikalla on oltava suunta.

Me emme elä vaihtoehdottomuuden maailmassa. Maailma ympärillämme muuttuu ja olemme osa tuota muutosta. Asiat eivät kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan tekemällä. Me voimme ja meidän tulee vaikuttaa ja ottaa osaa tulevaisuutemme rakentamiseen. Tarvitsemme luottamusta itseemme ja toisiimme. Politiikka tarvitsee kykyä rakentavaan, kunnioittavaan ja aitoon yhteistyöhön.

Suomen pitää olla oikeudenmukainen ja turvallinen maa, jossa ihmisarvo on jakamaton. Kansalaisten välinen kasvava eriarvoistuminen saadaan pysäytettyä vain inhimillisemmällä politiikalla, jossa kasvun ja kehityksen mahdollisuudet ovat meidän jokaisen ulottuvilla.

Minulle tärkeitä teemoja ovat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi ja perheiden tukeminen, koulutus, inhimillinen vanhuus, heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen, työllisyydenhoito ja ympäristöön liittyvät kysymykset.

Uskon, että yhteiskunnan inhimillisyyttä mitataan sillä, kuinka hyvin se kykenee pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista jäsenistään. Mielestäni sen viisautta mitataan sillä, kuinka hyvin se kykenee ja ymmärtää panostaa palveluihin ja rakenteisiin, jotka rakentavat pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kasvulle.

Tutustu minulle tärkeisiin teemoihin – tehdään politiikkaa järjellä ja sydämellä!