Turvallinen ja vakaa yhteiskunta

Eriarvoistuminen on vakava uhka sisäiselle turvallisuudelle. Yhteiskunnallinen vakaus syntyy oikeudenmukaisuudesta, osallisuudesta – kaikki on pidettävä mukana. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että hädän hetkellä apu on aina lähellä. Epävakaa maailmanpoliittinen tilanne on osoittanut vahvan maanpuolustuksen ja maanpuolustustahdon merkityksen. Tästä emme voi tinkiä tulevaisuudessakaan. Turvallisuus on lopulta kokonaisvaltaista. Meidän tulee varmistaa huoltovarmuus kaikissa olosuhteissa.