Suomi osaamisen kärkimaaksi

Koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa. Osaaminen, koulutus, tutkimus ja kehitys ovat Suomen menestymisen avaimia. Oikeus oppimiseen on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Siksi perusrahoituksen on oltava kunnossa. Elinikäistä oppimista on tuettava ja muunto- sekä oppisopimuskoulutusta on lisättävä tuntuvasti.

Varhaiskasvatuksen, päivähoidon ja perusopetuksen on oltava laadukasta. Kouluissa on oltava riittävä tuki sitä tarvitseville. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus on turvattava ja kehitettävä nuorille uusia tapoja löytää oma opinpolkunsa. Nuorisotyö on jalkautettava kouluihin, sillä se on mitä parhainta ennaltaehkäisyä. Koulurauha on taattava kaikille.