Huomio lasten ja nuorten hyvinvointiin

Koronan aikana syntynyt hoitovelka on korjattava. Paljon tukea tarvitsevat perheet eivät saa jäädä yksin. Lastensuojelun resurssit on oltava kunnossa ja lastensuojelulaki uudistettava. Erityislasten oikeudet ja heidän perheiden tarpeet tulee huomioida nykyistä paremmin. Mielenterveyden ongelmiin on saatava apua nopeasti ja lähellä. Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa vanhempien varallisuudesta riippumatta. Sosiaaliturva on uudistettava vastaamaan nykypäivän tarpeisiin.