SDP:n Riitta Mäkinen: Vihreä siirtymä onnistuu pitämällä kaikki mukana

Me SDP:ssä haluamme tehdä ilmastopolitiikkaa, joka kannustaa tarttumaan mahdollisuuksiin sen sijaan, että keskittyisimme ilmastonmuutokseen vain kriisinä. Maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaiseminen edellyttää innovatiivista liiketoimintaa, johon suomalaisia yrityksiä on kannustettava. Menestyvät, kansainvälisiin mittoihin kasvaneet ja vihreää teknologiaa hyödyntävät yritykset taas tuovat vientituloja ja työpaikkoja eli hyvinvointia kaikille.


Tavoitteenamme on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä Suomi, joka saavutetaan oikeudenmukaisen vihreän siirtymän mahdollistaman talouskasvun avulla. Tällainen kasvu ammentaa kiertotaloudesta, uusiutuvista raaka-aineista, hiilineutraaleista ja jopa hiiltäsitovista energialähteistä ja siinä huolehditaan, että kaikki pysyvät mukana. Meidän on perustettava toimemme uusimpaan tutkimustietoon ja oltava valmiita säätämään kurssia tilannekuvan muuttuessa. Tällainen päivitystä edellyttävä tilanne oli esimerkiksi tieto siitä, että maankäyttösektorimme eli maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön muodostama kokonaisuus on kääntynyt hiilinielusta päästölähteeksi.

Toivottomuuden sijaan on syytä miettiä aktiivisesti ratkaisuja. Hiilinielujen vahvistaminen on yksi tärkeimpiä ilmastopoliittisia tavoitteitamme, sillä tämä yhdessä päästöjen vähentämisen kanssa määrittelee pitkälti, millaisiin kustannuksiin on varauduttava. Ilmastopolitiikassa tekemättä jättäminen tai jo tapahtuneeseen reagoiminen tulee tutkimusten mukaan kalliimmaksi kuin etunojainen toimiminen. Osana EU:n ilmastopolitiikkaa olemme sitoutuneet tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035, sillä tiedämme, että ennakoivalla sopeutumisella emme ole virran vietävinä ja pystymme nopeuttamaan vihreää siirtymää. Haluamme olla maailman ensimmäinen fossiilisesta energiasta vapaa hyvinvointiyhteiskunta. Kulunut vuosi on vain vahvistanut tätä näkemystä. Ensimmäisenä oleminen merkitsee edelläkävijyyttä, suunnannäyttämistä ja rohkeutta tarttua muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Fossiilinen energia on kiiruhtanut tiensä päähän, sillä se on päästövaikutustensa lisäksi osoittanut olevansa arvaamatonta ja veristä. Sijoittamalla uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan kuten tuulivoimaan, vesivoimaan ja ydinvoimaan teemme samalla turvallisuuspoliittisen sekä huoltovarmuutta edistävän päätöksen. On varmistettava, että vihreä siirtymä toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, sillä se ei kosketa kaikkia samalla tavalla. Kukaan ei saa joutua varallisuutensa, asuinpaikkansa tai ammattinsa takia kantamaan kohtuuttomasti siirtymän seurauksia.

Teollisuudessa vihreän siirtymän tuomat muutokset edellyttävät myös täydennys- ja uudelleenkoulutusta. Osaamistarpeet on kartoitettava, jotta työntekijät saavat tarvittaessa oikeanlaista koulutusta. Ilmastopolitiikka voi onnistua vain, jos sillä on kansalaisten tuki. Siksi tärkeintä on pitää vihreässä siirtymässä kaikki mukana. Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo meilläkin muun muassa sademäärän kasvuna ja keskilämpötilan nousuna, ja ne näkyvät yllättävän nopeasti pysyvinä muutoksina myös eri elinkeinosektoreilla kuten matkailussa ja maa- ja metsätaloudessa. Valitettavasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen suunnatut toimet eivät näy yhtä nopeasti. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että Suomessa jatketaan nykyhallituksen johdonmukaista ja tieteeseen pohjautuvaa ilmastopolitiikkaa.  

Kommentit

Jätä kommentti