SDP:n Riitta Mäkinen: Nyt tarvitaan panostuksia turvallisuuteen, tulevaisuuteen sekä toimeentuloon

Kannanottoja

SDP:n Riitta Mäkinen muistuttaa, että Venäjän käynnistämän julman hyökkäyssodan vuoksi julkisen talouden selonteossa on panostettava huomattavasti Suomen turvallisuuteen sekä Ukrainan kriisin seurausten hoitamiseen. Siksi myös kehyspoikkeus on perusteltu.

Mäkinen piti tänään SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunnassa käytiin julkisen talouden selonteon palautekeskustelu.

Puheessaan Mäkinen muistutti, että Ukrainan sodan seuraukset näkyvät Suomalaisten arjessa hintojen nousuna ja tilanteen helpottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä – ei kokoomuksen esittämiä leikkauksia tai rikkaiden veronkevennyksiä.

  • Vielä hetki sitten oikeisto-opposition vaati kovia leikkauksia ihmisten toimeentuloon ja palveluihin. SDP:n mielestä tämä ei ole taloudellisesti viisasta, eikä inhimillisesti oikein. Päinvastoin – ihmiset tarvitsevat nyt helpotusta arkeen ja toimeentuloon, kun inflaatio syö kiihtyvällä tahdilla ostovoimaa, totesi Mäkinen.
  • Siksi hallitus aikaisti indeksikorotuksia ja keventää eläkeläisten verotusta. On myös selvää, että tarvitsemme vielä lisää täsmätoimia. Sdp on valmis tarkastelemaan tasapuolisia ja tehokkaita keinoja ostovoiman turvaamiseksi.

Mäkinen huomautti, että Ukrainan sodan kustannusten ennakoidaan olevan Suomelle vuoteen 2026 mennessä noin seitsemän miljardia, eikä ole realistista leikata tällaista summaa toisaalta vaan kehyspoikkeama on perusteltu tässä tilanteessa

  • Emme voi tässä tilanteessa tinkiä Suomen turvallisuudesta, mutta emme myöskään tulevan kasvun rakentamisesta. Tarvitsemme kasvua luomaan työtä ja hyvinvointia, myös tasapainottamaan julkista taloutta. Talouden vastuullinen hoitaminen on osa kokonaisturvallisuutta. Tavoite kääntää velkasuhde lasku-uralle korkeasuhdanteessa on tärkeä ja tässä hallitus myös viime vuonna onnistui, huomautti Mäkinen.
  • Kuten valtiovarainvaliokuntakin toteaa mietinnössään talouskasvun vahvistamiseksi on tärkeää varmistaa kannustava sekä vakaa ympäristö TKI-toiminnalle, vahvistaa osaamispohjaa ja lisätä kansainvälisten huippuosaajien kiinnostusta. Tähän on helppo yhtyä. Koulutus, osaaminen ja tki-panostukset ovat ainoa kestävä pohja tulevaisuuden hyvinvoinnille.