SDP:n Riitta Mäkinen: lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi on tehty paljon, mutta työtä tulee jatkaa määrätietoisesti

Kannanottoja

Sdp:n kansanedustaja Riitta Mäkinen kiitteli tänään eduskunnassa käsiteltyä lapsiasiainvaltuutetun kertomusta kattavasta, näkemyksellisestä ja ajatuksia herättävästä kokonaiskuvan luomisesta ja perustelluista jatkotoimenpide-ehdotuksista.

– On äärimmäisen tärkeää, että saamme tämän läpileikkaavan kertomuksen käsittelyymme juuri nyt. Se tarjoaa meille paljon tietoa konkreettisessa ja kokoavassa muodossa ja mikä tärkeää, myös toimenpide-ehdotuksia, toteaa Mäkinen.

Mäkinen huomauttaa, että pääministeri Sanna Marinin johdolla on kuluvalla kaudella tehty paljon lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia uudistuksia ja investointeja niin korona-aikana kuin jo sitä aikaisemmin.

– Heti hallituskauden alussa palautimme kaikille lapsille tasa-arvoisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja käynnistimme kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun sekä lisäsimme koulutuksen resursseja. Koulutuksellista tasa-arvoisuutta edistävä oppivelvollisuusiän pidentäminen ei olisi voinut toteutua osuvampana ajankohtana – ilman historiallista uudistusta koulupudokkuus olisi luultavasti nyt nähtyä korkeampi.

– On huomionarvoista, että olemme säätäneet myös asteittain kiristyvän henkilöstömitoituksen lastensuojeluun. Mielestäni on erittäin tärkeää, että hoitotakuu koskettaa myös mielenterveyspalveluja, sillä vain sen kautta voimme varmistaa, että kaikki apua ja tukea tarvitsevat lapset ja nuoret pääsevät niiden piiriin.

Mäkinen kuitenkin huomauttaa, että kuten lapsiasiainvaltuutetun kertomuksestakin käy ilmi, on paljon vielä tehtävää. Kertomuksen keskeisimmät huolenaiheet koskevat korona-ajan vaikutusta lapsiin, mielenterveyden ongelmia, lastensuojelun kriisiytynyttä tilannetta sekä koulutuksen resursseja.

– Kun puhumme perusoikeuksista, on tärkeää, että lainsäädäntö on selkeää. Kertomuksessa nostetaan esille tarve uudistaa lastensuojelulakia kokonaisvaltaisesti. Valtuutettua lainaten se toisi ”selkeyttä lähes 30 kertaa muutettuun ja repaleiseen lakiin, jonka noudattaminen ja ymmärtäminen on jo asiantuntijoillekin vaikeaa”. Mielestäni tähän tulee puuttua.

Mäkinen huomauttaa, että vaikka uudistuksen toteutuminen jäisikin tuleville vuosille, on tämä asia, joka vaatii lähempää tarkastelua jo nyt.

– Lapsen edun ensisijaisuuden ja lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa on vahvistettava ja samalla turvattava lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen. Tämä edellyttää lasten ja nuorten aitoa kohtaamista ja kuulemista. Sen lisäksi meidän on entistä voimallisemmin puututtava juurisyihin ongelmien taustalla.