Riitta Mäkinen

Kansanedustaja Keski-Suomesta

Vakaa, turvallinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta

Suomesta on rakennettava oikeudenmukainen, inhimillinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ihmisarvo on jakamaton. Se tarkoittaa sitä, että jokaisesta pidetään huolta. Siksi ihmisten perusturvallisuutta on puolustettava ja heikoimmista pidettävä huolta. Sosiaaliturvajärjestelmämme on uudistettava. Yleisturva takaa jokaiselle toimeentulon ja palvelut joustavasti muuttuvissa elämäntilanteissa toisin kuin nykyinen pirstaloitunut ja sekava etuisuuksien viidakko.

Annetaan maakunnan äänen kuulua

Saavutettavuus, osaava työvoima, yrittäjyys ja korkeatasoinen osaaminen ovat menestymisen kulmakiviä. Keski-Suomi tarvitsee vahvaa edunvalvontaa
yli puoluerajojen. Nyt on yhteistyön aika.
Jyväskylä-Tampere kaksoisraide ja valtatiet 4 ja 9 on asetettava kehittämisen keskiöön, muuta henkilöraideliikennettä ja alemman tiestön kunnostamista unohtamatta. Maakunta tarvitsee toimivan joukkoliikenteen. Korkeakoulujen ja oppilaitosten erityisosaamisen ja nousevien alojen kehitys tarvitsee
myös valtion tukea.

Olen 42-vuotias kansanedustaja, kahden kouluikäisen lapsen äiti ja ikiutelias yhteiskuntatieteilijä Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Asun perheeni kanssa Palokassa. Vapaa-ajalla nautin eniten lähimmäisteni – perheen ja ystävien – seurasta ja lataan akkuja liikkumalla mahdollisimman monipuolisesti. Luonto rauhoittaa ja suuntaa ajatusta aina hieman kauemmaksi arjen polttavista asioista.

Ennen kansanedustajuutta työskentelin pitkään työllisyydenhoidon kentällä auttamalla erityisesti pitkään työttömänä olleita tai vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. Asiakastyön ohella olen ollut mukana kehittämässä ja luomassa uusia tapoja ja verkostoja auttaa ihmisiä takaisin työmarkkinoille. Keskisuomalainen järjestökenttä on minulle rakas ja tuttu ja on ollut ilo nähdä, kuinka yhteiset mielenkiinnon kohteet sitovat eri toimijoita yhteen uutta luoden ja rakentaen.

Lue lisää...